Columbus Green

Over GreenXL Probiotica

GreenXL-Horse producten zijn gebaseerd op microbieel management, waarbij er niet langer wordt gestreefd naar een volledig steriele omgeving, maar een stabiele en gezonde microbiële gemeenschap wordt gecreëerd. Dit kan worden bewerkstelligd met behulp van probiotische micro-organismen. Dit zijn veilige en nuttige bacteriën, die al jaren bekend zijn in en gebruikt worden door de voedingsindustrie en gezondheidszorg. GreenXL-Horse reinigingsproducten zijn geen desinfecterende middelen, maar probiotische reinigingsproducten.
 
1 miljoen schoonmakers voor de prijs van één!
Kan dat? Ja dat kan! Dat is de meerwaarde van schoonmaken met probiotische reinigingsmiddelen.
Probiotische schoonmaakmiddelen werken net als traditionele schoonmaaktechnieken: Ze verwijderen zichtbare vervuiling. Er is echter één belangrijk verschil: Potentiele ziekteverwekkers als schimmels en schadelijke bacteriën verdwijnen ook. Door de voedingsbodem hiervoor weg te nemen, zal het aantal slechte bacteriën en schimmels sterk worden gereduceerd. Daarnaast is het product veilig en duurzaam. De basis bestaat uit goede bacteriën en water en daardoor is dit het meest milieuvriendelijke product wat er in de professionele markt te krijgen is.
De stal of box is de plaats waar de meeste paarden minimaal 12 uur per etmaal staan. De stal is voor slechte bacteriën de ideale plaats om zich te bevinden en te vermeerderen door de warmte en het volop aanwezig zijn van voeding voor deze bacteriën. Denk daarbij aan uitwerpselen van het paard, vuil dat het paard mee naar binnen heeft gelopen en restjes van voer. Daarnaast worden er vaak diverse reinigings en verzorgingsproducten op paarden en hun dekens gebruikt. Ook deze producten zijn een voedselbron voor slechte bacteriën. 
Reinigingsmiddelen met probiotica zijn inmiddels uitvoerig getest en goedgekeurd in de veeteelt. Bijvoorbeeld voor het reinigen van stallen voor paarden, koeien, of varkens. In die stallen zorgen ziekmakende bacteriën voor gezondheidsproblemen en de oplossing hiervoor werd tot nu toe vooral gezocht in sterke ontsmettingsmiddelen en in antibiotica. Na tientallen jaren werden de meest gevaarlijke ziektekiemen resistent voor deze middelen, waardoor steeds meer vee ziek werd.
Inmiddels is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat het de probiotische reinigers van GreenXL-Horse wél lukt om stallen schoon te houden  zodat de veestapel gezond blijft. Voor het schoonmaken van de stal is er GreenXL-Horse Stable Cleaner. Dit product blijft lange tijd na gebruik werkzaam door de activiteit van de probiotica in dit product. Om de werking van de Stable Cleaner te ondersteunen én nog verder te verlengen, is het raadzaam om de GreenXL-Horse Stable stabilizer te gebruiken. 
 
GreenXL-Horse versterkt het immuunsysteem van het paard van buitenaf:
Als er sprake is van een verstoorde microflora bij het paard zelf, kan zich dat uiten in schimmelinfecties, plekjes, korstjes en schilfertjes. Mok en Chronisch Progressief Lymfeoedeem (CPL) hebben zo de kans toe te slaan en wondjes, jeuk en irrtiatie aan het paardenbeen te veroorzaken. Het gebruik van reguliere reinigingsproducten en shampoos op het paard, evenals het gebruik van medicatie, kan oorzaak zijn van een verstoord microflora. Om de natuurlijke balans weer te herstellen is er GreenXL-Horse shampoo. Voor de paarden met mok en Cronisch Progressief Lymfeoedeem is er de GreenXL-Horse Leg Cleaner. 
Tuigage, dekens en borstels van het paard worden vaak niet direct in verband gebracht met huidproblemen van het paard. Toch spelen zij een grote rol in het instand houden van het probleem: ook zij zijn dragers van slechte bacteriën en voedselbronnen daarvoor. Speciaal hiervoor is er GreenXL-Horse Cap Cleaner. Dit product is in de eerste plaats ontwikkeld voor het reinigen en gezond houden van uw cap. Dit product heeft inmiddels bewezen méér in huis te hebben en kan zorgeloos worden toegepast op tuigage, dekens en borstels.
 

Veelgestelde vragen


Wat zijn pro-biotica?
Pro-biotica zijn veilige en goede bacteriën die een gunstig effect hebben op de gezondheid van mens en dier en bovendien goed zijn voor het milieu.

Wat is probiotisch schoonmaken?
Probiotica zijn voor mens en dier nuttige bacteriën die door een innovatieve technische ontwikkeling nu ook inzetbaar zijn in veilige reinigingsmiddelen. Net als de meeste huidige schoonmaakmiddelen verwijderen ze effectief het zichtbare vuil. Maar daarna gaan de goede bacteriën een stap verder en verminderen ook aanzienlijk de werking van schadelijke bacteriën. Dus behalve dat ze totaal niet belastend zijn voor de omgeving, maken deze probiotische schoonmaakmiddelen veel grondiger schoon.
Doordat er nuttige bacteriën achterblijven, houdt het effect niet op na een schoonmaakbeurt. Probiotisch schoonmaken werkt hierdoor langduriger en zorgt dat het risico op nieuwe schadelijke bacteriën en schimmels sterk wordt verminderd.

Hoe werkt Green XL?
Alle oppervlakken die behandeld worden met een product van Green XL krijgen een laagje met goede bacteriën. De bacteriën zorgen voor een stabiele micro-biologische omgeving. Dat wil zeggen dat ze aan het werk gaan en blijven om alle vuil op te ruimen. Daardoor verdwijnt de voedingsbodem voor ziekteverwekkende bacteriën. De goede bacteriën blijven enkele dagen actief.
 
Probiotica Pro-biotica eten vuil en daarmee verdwijnt de voedingsbodem voor ziekteverwekkers.

Zijn Green XL producten veilig voor mensen en dieren?
Alle Green XL producten zijn volkomen veilig te gebruiken door en in de omgeving van mensen en dieren. Beschermende kleding is niet nodig.

Wat zijn de gevolgen van een "overdosis"?
Een overconcentratie van een Green XL-product zorgt voor een hoger aantal goede Green XL-bacteriën op het behandelde oppervlak. Dit leidt alleen maar tot een sterker en langduriger gunstig effect.

Hoe is de houdbaarheid van de producten?
De producten zijn na opening 2 jaar houdbaar mits bewaard tussen 10 en 30 graden. Direct zonlicht moet vermeden worden. 
 
ProductsZijn de Green XL-producten getest?
Reinigingsmiddelen met probiotica zijn inmiddels uitvoerig getest en goedgekeurd in de veeteelt.  Bijvoorbeeld voor het reinigen van stallen voor paarden, koeien, of varkens. In die stallen zorgen ziekmakende bacteriën voor gezondheidsproblemen en de oplossing hiervoor werd tot nu toe vooral gezocht in sterke ontsmettingsmiddelen en in antibiotica. Na tientallen jaren werden de meest gevaarlijke ziektekiemen resistent voor deze middelen, waardoor steeds meer vee ziek werd. GreenXL zorgt niet voor desinfectie, en zo ook voor resistentie, maar voor het versterken van de immuniteit van het dier.

Is er ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gebruik van Green XL producten?
Inmiddels is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat het de probiotische reinigers van Green XL wèl lukt om stallen schoon te houden, zodat de veestapel gezond blijft. Wat binnen de veeteelt is gelukt, kunt u thuis ook doen voor uw huisdieren.

Enkele ondezoeken die hebben plaats gevonden:
 • Green XL-producten zijn goed gekeurd door externe erkende laboratoria op het gebied van huidgevoeligheid, orale toxiciteit en oogirritaties.
 • Daarnaast zijn er onderzoeken geweest naar de veiligheid van de Green XL-producten In de Verenigde Staten en Canada en kunnen we concluderen dat Green XL producten geclassificeerd zijn als Biosafety Level 1 (wat zeer goed is). Ook is vastgesteld dat de bacteriën in Green XL producten  van natuurlijke oorsprong zijn en niet genetisch gemodificeerd.
 • Er zijn academische onderzoeken uitgevoerd naar de prestaties van Green XL producten, onder andere door de Universiteit van Gent in het ziekenhuis Lokeren. De onderzoeksresultaten waren positief. Verder zijn soortgelijke onderzoeken uitgevoerd in Italië, Verenigde Staten en Engeland. De rapporten uit deze landen waren allemaal positief.
 
MOK
heeft u een paard met mok, of heeft u een paard dat zichzelf schuurt of wellicht een paard met een slechte schilferige vacht? GreenXL-Horse kan de oplossing bieden: een eco-friendly product dat 100% veilig is voor mens en dier. GreenXL-Horse is een reinigend product op basis van probiotica. Omdat vele huidproblemen bij paarden worden veroorzaakt door slechte bacteriën, richten de GreenXL-Horse producten zich op het bestrijden daarvan. GreenXL-Horse middelen zorgen ervoor dat de slechte bacteriën de kop in worden gedrukt. Dit doen we door zijn voedsel weg te halen, en als er geen voedsel is kan deze bacterie zich ook niet verder ontwikkelen
 • Bestrijdt pathogene bacteriĆ«n
 • Probiotica zijn onschadelijk
 • Producten altijd in ontwikkeling
 • Snelle levering in Europa
 • Internationaal goedgekeurd product
 • Deskundig advies
 • Erkend in Probiotica-industrie
 • 45 jaar ervaring in de paardensport